Examenskonsert 27 mars 2022

Söndagen den 27 mars bjuder vi på en gratis konsert i Folkparkens rotunda.

Under denna helg kommer vi att vara övningsobjekt för det sista steget av Hemvärnsmusikens dirigentutbildning och som avslutning på detta bjuder vi tillsammans med dirigenteleverna, som alla är ordinarie eller vice dirigenter i någon av landets hemvärnsmusikkårer, på en konsert.

Instruktörer för den fleråriga utbildingen är vår ordinarie dirigent Jörgen Flink och David Lundblad, till vardags verksam vid Musik i Dalarna.

Utbildningen och konserten står under Försvarsmusikens ledning.

Konferencier är Jörgen Flink.

Väl mött i Rotundan, Folkparken i Lund 13.00 den 27 mars.