Ensembler

Musikkåren uppträder inte bara på hel kår utan då möjlighet eller behov finns kan kåren också upppträda i form av mindre ensembler. Nedan visas några exempel på detta.

Sextetten Carl XV

Saxofonkvartett

Klarinettensemble