Välkommen!

Hemvärnets musikkår Lund är en av de äldsta hemvärnsmusikkårerna i landet. Kåren bildades 1942. Då bjöds musik främst i samband med hemvärnets aktiviteter. Nu bedriver kåren även en omfattande egen konsertverksamhet i kyrkor och konsertsalar men också på gator och torg. I militärmusikaliska sammanhang spelar vi bl.a. för Södra skånska regementet (P7) och 46:e hemvärnsbataljonen, dit musikkåren tillhör.

Senaste Nytt