Hemvärnets musikkår Lund ideell förening

Föreningens ändamål är bland annat

  • att stödja Hemvärnets musikkår Lunds verksamhet, ekonomiskt och materiellt, med sådant som faller utanför ramen för den militära verksamheten men bedöms vara i medlemmarnas intresse,
  • att organisera framträdanden med Hemvärnets musikkår Lund,
  • att i allmänhet främja, bevara och utveckla svenska militärmusiktraditioner, samt
  • att stimulera till aktivt amatörmusicerande i Öresundsregionen.

Ordförande och kontaktperson för den ideella föreningen är Erik Hjalmarsson (ordforande@hvmklund.org)