Militär ledning

Kårchef

Mats Manhammar är musikkårens kårchef sedan 2015. Mats gjorde år 1997 sin värnplikt som soloklarinettist och konsertmästare vid Arméns musikkår Norrland. Han är bördig från Karlskrona och har även varit konsertmästare för dåvarande Marinens hemvärnsmusikkår i denna stad. Förutom Hemvärnets musikkår Lund är han även medlem i Torgny Hanson Wind Orchestra. Till vardags arbetar han som enhetschef och förvaltningsjurist vid Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun

Ställföreträdande kårchef

Fredrik Bruzelius är ställföreträdande kårchef för Hemvärnets musikkår Lund. Fredrik kommer från den traditionellt starka blåsmusikstaden Växjö. Efter fullgjord värnplikt som essklarinettist och instruktör vid Arméns Musikkår 1997-1998 tjänstgjorde han där under ett flertal år som Regementstrumslagare i Kronobergarnas Musikkår. I Hemvärnets musikkår Lund fungerar han även som konsertmästare och soloklarinettist. I det civila är Fredrik utbildad civilingenjör i datateknik och arbetar som teknisk arkitekt.

Hemvärnstrumslagare

Jan-Olof Svensson är disputerad kemist till professionen men har vikt en stor del av sin tid till att leda och utbilda såväl Lundakåren som andra musikkårer i Sverige i marschframträdanden.

Under många år var Jan-Olof även musikkårens kårchef. Jan-Olof är också vice ordförande i Hemvärnets centrala musikråd, ett kontaktorgan mellan rikshemvärnschefen och hemvärnsmusikkårerna

Dirigent

Jörgen Flink är musikkårens ordinarie dirigent sedan 2007. Han är utbildad klarinettist och pedagog vid Musikhögskolan i Malmö och har specialstuderat orkesterdirigering för bl.a. Siegfried Naumann.

Efter avslutad militärtjänst och studier vid Musikhögskolan bar det iväg till Regionmusiken i Linköping där Jörgen spelade klarinett och saxofon mellan 1985-1987. Som musiker har Jörgen spelat i de flesta sammanhang med allt från Malmö, och Norrköpings symfoniorkestrar, Malmö Operaorkester, Lasse Samuelssons underhållningsband, Leif Kronlunds storband, Tivoli Big Band, teatrar, revyer, kyrkor, egna kammarmusikgrupper och mycket mer.

Under alla åren har han också undervisat på både musikskolenivå och högre nivåer. Dirigerandet har dock tagit allt mer tid i anspråk och sedan 1999 har allt fokus legat på detta i kombination med arrangering.

1999-2002 var Jörgen rektor för Kulturskolan i Trelleborg och sedan dess har han kombinerat mitt musikskapande med jobbet som chef för kultur och fritid i Trelleborg. Jörgen var mellan åren 1999 och 2017 förbundsordförande i Sveriges Orkesterförbund och under åren 2005-2012 ordförande för Svensk Blåsmusikfestival.

Jörgen är medlem i Svenska dirigentföreningen.

Ställföreträdande dirigent

Johan Rufelt är musikkårens ställföreträdande dirigent sedan 2022. Johan arbetar som slagverkspedagog på kulturskolan i Trelleborg och är aktiv musiker, arrangör och kompositör. Han är dessutom dirigent i Trelleborgs musikkår.

Kvartermästare

Anna Källén är flöjtist och kårens kvartermästare. Till vardags är hon civilingenjör och konsult inom IT-branschen.

Notbibliotekarie

Patrik Nilsson är saxofonist och kårens notbibliotekarie. I det civila värvet är han konsultchef inom IT-branschen. Patrik är även ansvarig för kårens digitala närvaro i olika kanaler.